Homepage
Wie is wie
Rechtsgebieden
Mediation
Tarieven
Historie
Solliciteren
ContactRechtsgebieden

Privaatrecht

 • Handelsrecht:
  Bijstand bij handelsgeschillen, bemiddeling bij conflicten, arbitrage zaken, het opstellen van contracten en algemene voorwaarden.

 • Mededingingsrecht:
  Bijstand ingeval van onoirbare concurrentie.

 • Vennootschapsrecht:
  Advisering bij de oprichting van rechtspersonen en bijstand in geval van geschillen met of binnen het bestuur van vennootschappen, maar ook bij andere rechtspersonen, zoals verenigingen en stichtingen.

 • Vastgoedrecht:
  Advies bij verwerving en beheer van onroerend goed, rechtsbijstand bij geschillen over onroerend goed, geschillen met verenigingen van eigenaars.

 • Huurrecht:
  Advies en begeleiding bij het sluiten van huurcontracten, advies aan verhuurders en huurders ingeval van huurgeschillen, invordering van huurachterstanden en ontruimingsprocedures.

 • Arbeidsrecht:
  Opstellen van arbeidscontracten, advies en bijstand aan werkgevers en werknemers in arbeidsgeschillen, beŽindigingprocedures, procedures over concurrentiebedingen.

 • Familierecht:
  Scheidingsbemiddeling, echtscheiding, flitsscheiding, huwelijkse voorwaarden/partnerschaps voorwaarden, samenlevingscontracten, gezag en omgangregelingen, alimentatie, erfrechtelijke kwesties, adoptie, naamswijziging, erkenning, ontkenning of juist vaststelling van vaderschap, ondertoezichtstelling, curatele/bewind, boedelverdeling, kinderbeschermingsmaatregelen.

  Voor meer info over scheidingsbemiddeling klikt U hier.

 • Intellectuele Eigendom:
  Advies en rechtsbijstand inzake auteursrechten, merkenrecht, handelsnamen en octrooirecht.

Publiekrecht

 • Strafrecht:
  Wij staan zowel slachtoffers van delicten bij, die hun schade willen verhalen op de daders, als ook verdachten van strafbare feiten, zowel particulieren als bedrijven, op het gebied van het "gewone" strafrecht en het "economische" strafrecht.

Mediation

  Naast advisering en procesvoering op de bovenstaande rechtsgebieden bieden wij ook diensten aan op het gebied van de alternatieve geschilbeslechting, in de vorm van mediation. Voor meer info over mediation, klikt U hier.